Porównanie węży z PCV i elastomerów

Węże techniczne są najdoskonalszą metodą na przesyłanie gazów lub cieczy. Dzięki swojej konstrukcji gwarantują wysoką szczelność, a jednocześnie są elastyczne, co sprawia, że można je wykorzystywać przy wielu zastosowaniach. Węże mogą być przystosowane do użytku w różnych warunkach zewnętrznych, a także wykonane z materiałów, które są odporne na wysoką temperaturę, chemikalia lub uszkodzenia mechaniczne. Szeroka oferta obejmująca zarówno modele wykonane z tradycyjnej gumy, jak i wielu rodzajów tworzyw sztucznych, np. węże z PCV lub innych syntetycznych elastomerów daje możliwość dopasowania właściwości produktu do wymagań różnych aplikacji. Przyjrzyjmy się bliżej cechom elastycznych węży technicznych z PCV oraz wykonanych z różnych rodzajów elastomerów.

Zastosowania i budowa węży technicznych

Węże techniczne są jednymi z najszerzej wykorzystywanych rozwiązań używanych w maszynach i urządzeniach przemysłowych, ale również w rolnictwie, medycynie, a także niemal każdym gospodarstwie domowym. Węże techniczne są stosowane do bezpiecznego przesyłania cieczy lub gazów wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej elastyczności. Wąż techniczny będzie więc najczęściej instalowany w miejscu, w którym liczy się swoboda operowania nim – tak będzie np. w przypadku bardzo popularnych węży ogrodowych stosowanych do podlewania trawników. Węże są montowane także tam, gdzie liczy się możliwość łatwego podłączania i odłączania, przykładem takich zastosowań mogą być węże używane w dystrybutorach paliw, czy te, które stanowią zakończenie instalacji przemysłowych doprowadzających ciecze lub gazy do miejsca, gdzie są dystrybuowane. Elastyczne węże techniczne to także sposób na przesyłanie cieczy albo gazu przez elementy pozostające w ruchu. Z takim zastosowaniem można się zetknąć w wielu maszynach rolniczych i budowlanych, gdzie w ten sposób jest transportowany olej hydrauliczny lub sprężone powietrze, a także na liniach produkcyjnych, choćby przy urządzeniach rozlewających ciecze do opakowań jednostkowych.

Wśród różnych zastosowań przemysłowych powszechne jest używanie węży w instalacjach hydraulicznych maszyn i urządzeń, a także w systemach pneumatycznych dostarczających sprężonego powietrza oraz w systemach chłodzenia. We wszystkich tych przypadkach węże muszą być wytrzymałe na wielokrotne zginanie, a także na działanie czynników zewnętrznych w tym na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Ważna jest zdolność do utrzymania szczelności oraz opieranie się efektom starzenia. Choć nie wszystkie substancje są jednakowo agresywne chemicznie, to węże muszą okazać się wytrzymałe zarówno na przepływające nimi medium, jak i na substancje, z którymi mogą się zetknąć podczas pracy. By sprostać temu wymaganiu, węże mają charakterystyczną budowę zapewniającą odpowiednią szczelność i odporność.

Węże elastyczne w większości przypadków są zbudowane z kilku warstw odpowiedzialnych za poszczególne cechy. Warstwa zewnętrzna musi być w pełni odporna na występujące w danym zastosowaniu czynniki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, a zwłaszcza przecięcia czy pęknięcia powodowane nadmiernym naciskiem. Tuż pod nią znajduje się warstwa wzmacniająca wąż. W zależności od rodzaju węża może być wykonana z metalowej albo zrobionej z włókien syntetycznych siateczki, kordu czy też spiralnej taśmy tworzącej rodzaj opaski. Elementy te są zwykle zatopione między warstwą zewnętrzną a wewnętrzną węża. Wzmocnienie służy przenoszeniu wszystkich obciążeń mechanicznych od zgniatania po nadmierne zaginanie. Część wewnętrzna (środkowa) jest odpowiedzialna za odporność na przesyłane chemikalia – ciecze lub gazy, ale również na ich obniżoną lub podwyższoną temperaturę.

Właściwości węży z PVC oraz węży wykonanych z innych elastomerów

Węże techniczne są wykonywane z różnych rodzajów materiałów o większej lub mniejszej elastyczności. Dużą popularnością w wielu zastosowaniach cieszą się węże zrobione z PVC czyli popularnego polichlorku winylu. Charakteryzują się udanym połączeniem wytrzymałości mechanicznej, w tym na ścieranie z odpornością chemiczną. Węże z PVC można stosować w pracy ciągłej z większością kwasów i zasad, a w ograniczonym zakresie także różnych alkoholi przemysłowych. Węże z polichlorku winylu nadają się do przesyłania wody pitnej i zanieczyszczonej różnymi substancjami – szlamem, ściekami, środkami ochrony roślin oraz słabymi rozpuszczalnikami. Nadają się do stosowania w rolnictwie, przemyśle przetwórczym i spożywczym do transportu produktów żywnościowych – mleka, soków, wina czy piwa. Bardzo ważną cechą węży z PVC jest wysoka odporność na produkty ropopochodne – oleje, smary, benzyny i samą ropę.

Węże techniczne z PVC są wykonywane w różnych specyfikacjach, w zależności od warunków, w jakich mają być używane. Dostępne są zarówno węże z PVC zbrojone, przeznaczone do zastosowań, w których mogą pojawiać się rozmaite oddziaływania mechaniczne, jak i węże PVC niezbrojone o wyższej elastyczności. Do pracy z wysokimi ciśnieniami oferowane są węże o węże PVC podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie, które sprawdzą się przy przesyłaniu mocno sprężonych gazów i cieczy.

Poza wężami z polichlorku winylu oferta producentów obejmuje węże produkowane z różnych rodzajów elastomerów od naturalnego kauczuku po materiały syntetyczne. Dużą popularnością cieszą się węże z gumy naturalnej o wysokiej odporności na ściskanie oraz zachowujące elastyczność również w niskich temperaturach. Produkowane są węże z EPDM, które świetnie nadają się do zastosowań wymagających odporności na wysoką temperaturę oraz chemikalia – kwasy, zasady, sole czy chłodziwa, w tym glikol. Zainteresowaniem cieszą się węże z odmian syntetycznego kauczuku, zwłaszcza gumy utadienowo-nitrylowej NBR przydatnej tam, gdzie niezbędny jest kontakt z olejami, tłuszczami oraz wszelkimi produktami ropopochodnymi, w tym benzyną czy olejem napędowym.

Warto pamiętać, że dobór węża technicznego do konkretnego zastosowania wymaga starannego dopasowania jego właściwości, zwłaszcza jeśli ma być wykorzystywany w wymagających warunkach zewnętrznych – wysokich lub niskich temperaturach, przy wysokich ciśnieniach czy w obecności chemikaliów. Poza danymi z tabeli odporności chemicznej należy uwzględnić dopuszczalny zakres temperatur, ciśnień, rodzaj wzmocnienia, a także to czy może być używany jako tłoczny, czy ssawny.