Zastosowanie i funkcje pasków klinowych

Pasy klinowe mają szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są w przemyśle, motoryzacji, rolnictwie, budownictwie. Cechują się przekrojem trapezowym, elastycznością i dość niską rozciągliwością.

Specyfika pasków klinowych

Cena pasków klinowych jest stosunkowo niewielka, co wynika przede wszystkim z dość niskich kosztów produkcji. Niemniej jednak dla sprawnego działania całego mechanizmu, w którym są używane, największe znaczenie ma przede wszystkim wysoka jakość pasków, które muszą być niezwykle wytrzymałe, a zarazem elastyczne.

Głównym zadaniem paska klinowego jest przenoszenie momentu obrotowego z koła pasowego w wale urządzenia zasilającego na koła pasowe urządzenia odbiorczego w wyniku powstającego między nimi tarcia.

Paski zbudowane są z kilku warstw wykonanych z różnych materiałów. Warstwę nośną tworzą stalowe lub poliamidowe linki, wzmacniające całą konstrukcję. Warstwa podatna wykonana jest z gumy lub kauczuku. Poza tym w paskach znajduje się również warstwa tkaninowo-gumowa. Poszczególne warstwy zabezpieczone są taśmą płócienną zwulkanizowaną.

Rodzaje pasków klinowych

Paski klinowe dzielimy na dwa podstawowe rodzaje:

  • paski uzębione,
  • paski klasyczne.

Dodatkowo w obrębie każdej z tych grup możemy wyróżnić wersje wysokoprofilowe, o klasycznych profilach, szerokoprofilowe i zespolone. Dobór odpowiedniego rodzaju zależy przede wszystkim od specyfiki działania danego mechanizmu. Przy ich wyborze należy uwzględnić m.in. sposób przenoszenia napędu, obciążenie, prędkość obrotową, przełożenie itp.

Klasyczny pasek klinowy składa się z trzech warstw, spełniających określone funkcje. Pierwsza z nich, wykonana z linek nylonowych lub stalowych, ma na celu przenoszenie siły rozciągającej. Warstwa trąca ma za zadanie zmniejszenie poślizgu na kole pasowym. Trzecia warstwa, kryjąca, chroni pas przed oddziaływaniem czynników obniżających jego trwałość.

Paski uzębione stosowane są w przypadku pracy mechanizmu pod dużym obciążeniem i z dużymi prędkościami obrotowymi. Uzębienie pasków ma na celu zwiększenie elastyczności, zmniejszenie tarcia wewnętrznego, co prowadzi do zwiększenia odporności i osiągnięcia lepszej wydajności działania.