Pokrywa Nasady

Pokrywa nasady służy do zaślepienia linii pożarniczych i króćców urządzeń gaśniczych zakończonych nasadami.

Dane techniczne:

  • wg normy PN-91/M-51024
  • posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1771/2013
  • Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu  AK 11 (AlSi 11), uszczelki - guma.
Rozmiar pokrywy Wysokość
L
Rozstaw zaczepów b Szczelność na nadciśnienie Szczelność na podciśnienie Wytrzymałość zaczepów
mm mm MPa MPa MPa
PN-25 28 31 1,6 0,09 2,5
PN-52 36 66 2,6 0,09 3,5
PN-75 40 89 2,6 0,09 3,5
PN-110 46 133 2,6 0,09 3,5