Charakterystyka węży pożarniczych

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych są węże pożarnicze. To w nich transportuje się wodę albo środki pianotwórcze, dlatego też muszą charakteryzować dużą trwałością i odpornością na bardzo trudne warunki eksploatacji. Jakie jeszcze właściwości są istotne?

 Cechy węży pożarniczych

Wymagania co do tego typu produktów określone są w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2010, które dotyczy wyrobów pomagających w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, a także ochronie zdrowia, życia i mienia. Z dokumentu wynika, że tego typu produkty muszą cechować się odpornością na rozerwanie i oddziaływanie wysokich temperatur, a także niewielką podatnością na przebicia i dużą elastycznością. Istotnym wymaganiem jest również wytrzymałość na ciśnienie przepływającej cieczy w zakresie od 2 do 4 barów.

Z czego produkowane są węże pożarnicze?

Tego typu produkty wytwarzane są kilku warstw (najczęściej dwóch) mocnej tkaniny, której nici łączone są naprzemiennie, aby zwiększyć solidność materiału. Dodatkowo w środku węża znajduje się warstwa zwana wkładką produkowana z gumy syntetycznej, poliuretanu lub polichlorku winylu. To ona styka się z cieczą i ma za zadanie uszczelnić produkt, a także zmniejszyć opory przy przepływie wody.

Rodzaje węży pożarniczych

W naszym sklepie mamy do zaoferowania węże pożarnicze z łącznikami aluminiowymi oraz węże pożarnicze płaskie. Pierwsze z wymienionych charakteryzują się obecnością wkładki z PCV, a także zakresem pracy od -30oC do 50oC. Drugi typ produktów, czyli węże płaskie, pokryte są gumą, dzięki czemu są odporne m.in. promieniowanie UV oraz duże wahania temperatur. Ich głównym obszarem zastosowania jest przepompowywanie wody brudnej lub czystej przy pompach elektrycznych lub spalinowych. 

Węże pożarnicze narażone są na bardzo trudne warunki pracy, dlatego też muszą cechować się dużą wytrzymałością. Sprawia to, że produkowane są z solidnych materiałów, które mają sprawić, że bez usterek będzie można korzystać z nich przez wiele lat.