Oringi nitrylowe – profesjonalne uszczelnienia techniczne

Oringpierścień uszczelniający o przekroju kołowym – rodzaj uszczelki w kształcie torusa. Oringi wulkanizowane są w dowolnych wymiarach, określonych odpowiednią normą. Wymiary średnicy sznura zawierają się w przedziale od około 0,35 do 12 mm, natomiast średnicy wewnętrznej wynoszą do 5000 mm.

Oringi są samoczynnie i dwustronnie działającymi elementami uszczelniającymi. Zacisk wstępny działający promieniowo lub osiowo zapewnia szczelność przy braku ciśnienia. Pod działaniem ciśnienia siły pochodzące od zacisku wstępnego i ciśnienia nakładają się na siebie, dzięki czemu powstaje całkowita siła uszczelniająca, zwiększająca się wraz z rosnącym ciśnieniem. Pod wpływem ciśnienia Oring ma właściwości podobne do cieczy o dużym napięciu powierzchniowym. Dzięki temu ciśnienie rozchodzi się w nim równomiernie we wszystkich kierunkach.

PIERWSZY ROZMIAR OZNACZA ŚREDNICĘ WEWNĘTRZNĄ ORINGA

DRUGI ROZMIAR - ŚREDNICĘ PRZEKROJU (GRUBOŚĆ ŚCIANKI)

Produkty