Czy czyściwo celulozowe i bawełniane to ten sam produkt?

Działalność produkcyjna, a także konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń wymaga stosunkowo częstego korzystania z materiałów umożliwiających zbieranie i usuwanie różnych typów zanieczyszczeń. Pojawiają się one podczas normalnej pracy sprzętu, awarii i czynności obsługowych. Najlepszym sposobem na utrzymanie czystości oraz ochronę przed skutkami zabrudzeń jest korzystanie z różnych rodzajów czyściw. Szczególną popularnością cieszą się czyściwa bawełniane oraz celulozowe, które mają nieco inną charakterystykę oraz zastosowanie. Przyjrzyjmy się, bliżej wykorzystywanym czyściwom i zobaczmy, jakie są między nimi różnice.

Gdzie stosuje się czyściwa przemysłowe i jaka jest ich rola?

Wykorzystywanie wszelkich typów maszyn i urządzeń jest nierozerwalnie związane ze stosowaniem wielu płynnych lub półpłynnych substancji umożliwiających ich funkcjonowanie. Wśród różnych środków eksploatacyjnych znajdują się paliwa, oleje, smary, płyny chłodzące, specjalne ciecze pozwalające na działanie układów hydraulicznych, a wreszcie różne chemikalia czyszczące. Przy wielu procesach technologicznych korzysta się z płynów używanych jako surowiec do produkcji czy niezbędna substancja pomocnicza. Bardzo powszechnie jest sięganie po rozpuszczalniki, farby i lakiery czy preparaty służące nanoszeniu powłok zabezpieczających.

Przy obsłudze oraz konserwacji maszyn i urządzeń konieczne jest zatem korzystanie ze specjalnych rozwiązań w postaci czyściw, które pozwolą na radzenie sobie ze wszelkimi wyciekami płynów i różnych substancji technologicznych. Dzięki nim możliwe jest usuwanie skutków nieszczelności, rozlanych cieczy czy powstających warstwami osadów i zanieczyszczeń. Podobne zapotrzebowanie istnieje tam, gdzie zachodzi konieczność utrzymywania czystości, czy to podczas pracy maszyn, czy ich konserwacji lub naprawy. Czyściwa przemysłowe są również niezbędne do pozbywania się substancji stałych powstających podczas pracy maszyn. Za ich pomocą bardzo często usuwa się osadzające się pył, kurz, wióry czy opiłki.

Istnieje wiele rodzajów czyściw przemysłowych, ułatwiających usuwanie zabrudzeń. Różnią się one od siebie zarówno sposobem ich używania, jak i wydajnością oraz charakterystyką materiału, z którego są zrobione. Dostępne są nie tylko czyściwa jednorazowe, które po użyciu są utylizowane, ale także takie, z których można korzystać wielokrotnie. Producenci oferują również czyściwa o wytrzymałości dopasowanej do różnych wymagań oraz chłonności.

Różnice między czyściwami bawełnianymi a celulozowymi

Tradycyjnie wykorzystywane w różnych zastosowaniach przemysłowych i warsztatowych są czyściwa bawełniane. Są one wyprodukowane z naturalnego surowca, który charakteryzuje się wysoką chłonnością, związaną z możliwością znacznego pęcznienia włókien pod wpływem wilgoci. Czyściwa tego rodzaju świetnie nadają się do niemal wszystkich rodzajów zabrudzeń, zwłaszcza tych, które są ciężkie do usunięcia. Czyściwa bawełniane są dostępne zarówno w postaci specjalnie produkowanego i ciętego na wymiar materiału, jak i z surowca pochodzącego z recyklingu. Wielką zaletą czyściw produkowanych z bawełny jest to, że można je wielokrotnie prać, co znacząco obniża koszty ich stosowania.

Plusem czyściw bawełnianych jest również to, że nie pylą, a wiele substancji zebranych przy ich pomocy nadaje się do przetworzenia i powtórnego wykorzystania.

Innym rodzajem materiału używanego do zbierania zanieczyszczeń i usuwania zabrudzeń są czyściwa celulozowe. W tym przypadku za wchłanianie zabrudzeń odpowiedzialne są włókna celulozowe, takie jak wykorzystywane w różnych wyrobach papierniczych. Stosowanie celulozy daje możliwość swobodnego kształtowania struktury materiału i jego grubości. Choć czyściwa celulozowe mogą być stosowane jednorazowo, to jednocześnie wyróżniają się łatwością pobierania kawałków o potrzebnej wielkości dzięki perforacji lub dyspenserom ułatwiających przedzieranie wstęgi czyściwa. Czyściwa celulozowe znajdują zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzą lżejsze zabrudzenia o niewielkich rozmiarach. Czyściwa papierowe są dość miękkie i delikatne mogą być więc używane także przy urządzeniach wymagających bardzo ostrożnego traktowania.

Czyściwa celulozowe są dość często wykorzystywane do utrzymywania czystości poza miejscami bezpośrednio związanymi z działalnością produkcyjną. Bardzo chętnie są wybierane przez firmy sprzątające. Dobrej jakości czyściwa z celulozy sprawdzają się przy usuwaniu zabrudzeń ze szczególnie wymagających powierzchni, np. stali nierdzewnej, polerowanych metali, a także powierzchni szkła i gładkich tworzyw sztucznych. Odpowiednie rodzaje czyściw papierowych mogą być używane w podobny sposób jak tradycyjne ręczniki.

Warto pamiętać, że rodzaj czyściwa należy zawsze dobierać do charakterystyki zabrudzeń, które mają być za jego pomocą usuwane. Nie bez znaczenia są także aspekty ekonomiczne. Im częściej korzysta się z czyściwa, tym większe znaczenie ma jego koszt. Równie ważne są kryteria jakościowe np. związane z chłonnością. Im większą ilość zanieczyszczeń jest w stanie przyjąć czyściwo, tym mniejsze będzie jego zużycie.