Dlaczego koła zębate pasowe ulegają zużyciu?

Większość elementów, z których złożone są maszyny, ulega zużycie po krótszym lub dłuższym czasie, podobnie jest z kołami pasowymi zębatymi. Kiedy zużyją się, mogą mieć szkodliwy wpływ na pozostałe podzespoły, a nawet doprowadzić do awarii, która będzie niebezpieczna dla osób obsługujących maszynę.

Przyczyny zużywania się kół pasowych mogą być różne, niektóre z nich są nieuchronne, ale inne da się eliminować lub przynajmniej odwlec w czasie ich powstawanie. We wpisie wyjaśniamy, dlaczego koła pasowe zębate zużywają się, a także podpowiadamy, co zrobić, aby elementy te służyły jak najdłużej.

Co wpływa na stan kół pasowych zębatych?

Koła i pasy, czyli elementy przekładni pasowej wzajemnie na siebie oddziałują. Bardzo ważną kwestią jest właściwe ich dopasowanie, ponieważ w przeciwnym razie nie będą prawidłowo funkcjonować, a to może przyczynić się do szybkiego zużycia koła zębatego. Nawet minimalna zmiana kształtu zębów wywiera większy nacisk pasa na koło, co skraca żywotność obu części. Należy też pamiętać, że zużyty pas również może negatywnie wpływać na koła pasowe, np. przyczyną uszkodzenia kół pasowych może być złe napięcie pasa napędowego. Niewłaściwy montaż koła pasowego również spowoduje przyspieszenie procesu zużywania się elementów przekładni pasowej.

Kolejny czynnikiem wpływającym na zużywanie się koła pasowego jest materiał, z którego element ten został wytworzony. Koła zębate muszą być wykonane z trwałych materiałów, odpornych na ścieranie. Zła jakość materiałów doprowadzi do powstawania szczelin, które narażą na szybsze zużycie również inne komponenty. Dlatego tak ważne jest wybieranie sprawdzonego sprzedawcy, który oferuje koła pasowe wysokiej jakości. W przypadku przekładni pasowych w maszynach przemysłowych koła zębate mogą się szybciej zużywać przez niedopasowanie ich do warunków pracy, takich jak duże obciążenia lub wysokie temperatury.

Podstawowym zabiegiem mającym na celu niedopuszczenie do awarii spowodowanej złym stanem kół pasowych są regularne przeglądy techniczne maszyny, a w razie konieczności jak najszybsza wymiana zużytego koła. W przypadku zaobserwowania niepokojących odchyleń w pacy maszyny należy niezwłocznie skontrolować stan kół pasowych. Głośna praca przekładni może być spowodowana np. nieprawidłowym położeniem kół pasowych. Nie można też zapominać, że im dłużej pracuje maszyna, tym szybciej koło pasowe się zużyje.