Kryteria wyboru węża gumowego

Sprawne działanie maszyn rolniczych wymaga przesyłania wielu substancji w formie lotnej lub ciekłej. Potrzebne są one zarówno przy działaniu różnych podzespołów np. podczas dostarczania paliwa do silnika, transporcie płynu chłodniczego czy oleju, jak i przy funkcjonowaniu zamontowanych układów pneumatycznych i hydraulicznych pozwalając na przemieszczanie sprężonego powietrza lub oleju hydraulicznego. Praca poszczególnych maszyn w wielu przypadkach opiera się również na przetaczaniu rozmaitych cieczy czy gazów. Będzie tak przy urządzeniach nawadniających, np. deszczownicach, ale również opryskiwaczach do podawania środków ochrony roślin czy w wozach asenizacyjnych używanych do rozprowadzania nawozów płynnych. W większości podobnych zastosowań niezbędne są węże gumowe o charakterystyce ściśle dobranej do konkretnego zadania. Przekonajmy się, na jakie parametry trzeba zwrócić uwagę przy szukaniu właściwego węża gumowego.

Charakterystyka i rodzaje węży gumowych

Węże gumowe przeznaczone do przesyłania różnych mediów są na ogół zbudowane z kilku różnych warstw, których konstrukcja i materiał, z jakiego są wykonane, zostały ściśle dopasowane do warunków, w jakich będą eksploatowane oraz do rodzaju przesyłanego medium. Ważny jest skład chemiczny substancji, temperatura oraz ciśnienie. Liczy się również sposób wykorzystania węża – wymagana elastyczność, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki zewnętrzne.

 

Zewnętrzna warstwa węża odpowiada zwykle za jego odporność na warunki użytkowania. Znajdująca się poniżej warstwa wzmocnienia, często w postaci kordu, siateczki lub naprzemiennie ułożonych włókien mają za zadanie zapewnić odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, w tym m.in. na ewentualny nacisk, zginanie lub rozciąganie, a także ciśnienie panujące wewnątrz układu. Warstwa wewnętrzna odpowiada za przemieszczanie transportowanego medium. Musi więc oferować odpowiednią gładkość ścianek, by nie tworzyć niepotrzebnego oporu, a także wytrzymałość na cechy fizyko-chemiczne cieczy lub gazu.

 

W przypadku wielu węży poszczególne warstwy są zbudowane z więcej niż jednej powłoki, co pozwala na uzyskanie lepszych parametrów pracy.

 

Jakie są istotne parametry węży gumowych?

Każdy wąż ma wiele specyficznych cech związanych z jego możliwymi zastosowaniami. Jedną z podstawowych cech każdego węża jest rodzaj substancji, do jakiej jest przeznaczony. Spotyka się węże do powietrza, wody oraz pary wodnej. Oferowane są węże do różnych substancji na bazie ropy naftowej – benzyny, oleju napędowego lub opałowego oraz olejów. Produkuje się węże do chemikaliów, w trym kwasów oraz zasad. Są również węże gumowe dopasowane do konkretnych rodzajów substancji: płynu hamulcowego, chłodzącego, gazu LPG czy też środków ochrony roślin.

 

Najważniejszymi parametrami pozwalającymi na dobór odpowiedniego węża gumowego są jego długość oraz średnica. W wielu zastosowaniach istotna jest również średnica wewnętrzna, np. ze względu na wymiar króćców przyłączeniowych używanych w instalacji oraz średnica zewnętrzna, gdy np. wąż musi przechodzić przez przegrodę z określonym otworem, lub jest nawijany na bęben ze sztywną obudową.

W przypadku wielu substancji bardzo ważnym parametrem będzie ciśnienie substancji, z jaką ma pracować instalacja. Ma to szczególnie duże znaczenie przy układach hydraulicznych oraz pneumatycznych.

Jedną z bardzo ważnych, a często niedocenianych cech węży gumowych jest dopuszczalny promień zagięcia. Warto pamiętać, że w przypadku węży z niektórymi rodzajami kordów i oplotów zbytnie zagięcie węża powoduje przekroczenie granicy plastyczności użytego metalu i jego trwałe odkształcenie uniemożliwiające dalszą eksploatację.

Parametrem, który ma również duże znaczenie, jest temperatura, z jaka może pracować wąż.

 

Warto pamiętać, że węże są produkowane z elastomerów o różnej charakterystyce. Nie powinno się więc nigdy stosować węży o odmiennych parametrach zamiennie, ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia i wydostania się na zewnątrz przesyłanego medium. Może to powodować zagrożenie zarówno dla osób obsługujących daną maszynę, jak i do zanieczyszczenia materiałów, które znajdą się w pobliżu.