Specyfika głównych rodzajów węży pożarniczych

Węże pożarnicze to nieodzowny atrybut każdego strażaka, nie może ich zabraknąć w żadnej jednostce straży pożarnej. W praktyce stosowane są do różnych celów, w tym oczywiście najważniejszego – czyli do gaszenia pożarów.

Rozróżniamy dwa najważniejsze rodzaje węży pożarniczych, czyli tłoczne – do tłoczenia wody (lub innego rodzaju roztworów) i ssawne – do ssania wody. Warto przyjrzeć się im nieco bliżej, poznając ich specyfikę i zastosowanie.

Węże pożarnicze – ssawne i tłoczne

Węże ssawne, jak już zostało wspomniane, przeznaczone są do ssania wody. Służą do pobierania wody z zewnętrznego źródła i doprowadzenia jej do pojazdu strażackiego. Występują w wersjach o różnej średnicy i współpracują z motopompami i pompami. Zwykle są one nieco krótsze niż standardowe węże tłoczne, a ich długość wynosi ponad 2 metry. Zbudowane są z dwóch gumowych warstw. Pomiędzy tymi warstwami znajduje się stalowa spirala. Zewnętrzna powłoka tworzona jest z włókna lub tworzywa sztucznego.

Węże tłoczne z kolei tłoczą wodę (lub wodny roztwór środka pianotwórczego) z motopompy do prądownicy. W tym przypadku również mamy do czynienia z wężami o różnej średnicy i długości. Są one dłuższe od węży ssawnych – ich długość sięga nawet 15-20 metrów. Parametry takie jak długość i średnica determinują późniejsze zastosowanie węża tłocznego. Przykładowo, krótsze węże o mniejszej średnicy stosowane są w przypadku gaszenia mniejszych pożarów, a większe i dłuższe mogą transportować większe ilości wody na duże odległości. Węże tłoczne zbudowane są z warstwy zewnętrznej i wewnętrznej (zwykle PCV, gumy lub żywicy termoutwardzalnej).

W przypadku węży pożarniczych liczy się nie tylko właściwy dobór parametrów, wysoka jakość i wytrzymałość, ale i prawidłowe przechowywanie i serwis. Na ich żywotność i odpowiednie działanie wpływa przede wszystkim konserwacja. Węże wymagają dokonywania regularnych przeglądów technicznych oraz prób wytrzymałościowych. Wszelkie usterki powinny być jak najszybciej wykryte i naprawione. Tylko wtedy można mieć pewność, że sprzęt nie zawiedzie w strategicznym momencie.