Przełączniki

Przełącznik stosowany jest  do połączeń węży tłocznych o różnych  średnicach wewnętrznych lub przyłączenia ich  do innego sprzętu pożarniczego o różnej wielkości nasad.

Dane techniczne:

  • wg normy PN-91/M-51042
  • posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1748/2013
  • Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu  AK 11 (AlSi 11), uszczelki - guma oraz wkręt dociskowy - stalowy, ocynkowany.
Rozmiar przełącznika Wysokość L Rozstaw zaczepów b/b1 Szczelność na nadciśnienie Szczelność na podciśnienie Wytrzymałość zaczepów
mm mm MPa MPa MPa
52/25 33,5 66/31 1,6 0,09 2,5
75/52 39 89/66 2,6 0,09 3,5
110/75 45,5 133/89 2,6 0,09 3,5