Klej do połączeń pasowanych 10ml

Kategoria: Kleje i silikony

06K48 KLEJ DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH WYSOKA MOC I ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA - Środek o szybkim procesie utwardzenia i wysokiej odporności temperaturowej oraz na kwasy i zasady. Produkt służy do mocowania połączeń pasowanych, w tym do osadzania tulei cylindrowych w bloku silnika. Ponadto może być zastosowany do mocowania łożysk w kotłach grzewczych. Nie nadaje się do stosowania w domowych instalacjach gazowych wg. TRGI 86/96. Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem). UWAGA Nie zaleca się zastosowania KLEJU WIKO 06K48 do połączeń zawierających miedź i narażonych na długotrwałe działanie wody o temperaturze powyżej +40 °C, bez wykonania wcześniej gruntowych testów na oryginalnych częściach.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • szybkoutwardzalny środek do połączeń cylindrycznych
 • wysoka odporność na kwasy i zasady

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (w stanie płynnym):

 • charakterystyka chemiczna: metakrylan, żywica anaerobowa,
 • kolor: zielony fluorescencyjny
 • lepkość: 500 - 900 mPa·s, 25 °C Brookfield LV wrzeciono 2/20 U/min
 • gęstość: 1,07 - 1,11 g/ml
 • maksymalna wypełniana szczelina: 0,25 mm
 • temperatura zapłonu : > 100 °C
 • temperatura pracy: optymalnie przy 23 °C
 • magazynowanie: magazynować w suchym i chłodnym pomieszczeniu
 • przydatność do użycia : 12 miesięcy przy optymalnej temperaturze +23

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (w stanie utwardzonym):

 • wytrzymałość dotykowa po: 5 - 10 minutach
 • wytrzymałość funkcjonalna po: 3 - 6 godzinach
 • wytrzymałość końcowa: po: 12 - 24 godzinach
 • moment luzujący: 35 - 55 Nm
 • moment odkręcający: 30 - 45 Nm
 • odporność temperaturowa: –50 °C do +200 °C