Preparat do zabezpieczenia gwintów 10ml

Kategoria: Kleje i silikony

02K70 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - Środek przeznaczony jest do zabezpieczania połączeń gwintowych w czasie dostawy bez konieczności wcześniejszego oczyszczenia powierzchni. Z jego pomocą mogą być zabezpieczone śruby dwustronne, łożyska walcowe i kulkowe w których nie jest przewidziany demontaż. Skutecznie zabezpiecza wszelkie połączenia śrub i gwintów przed przypadkowym poluzowaniem przez uderzenia lub obciążenia wibracjami. Demontaż przy użyciu zwykłych narzędzi będzie utrudniony lub częściowe niemożliwy. Szczególnie nadaje się do wysoce obciążonych połączeń śrubowych. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

WŁAŚCIWOŚCI:

 • do zabezpieczania połączeń gwintowych w czasie dostawy
 • przeznaczony w szczególności do wysoce obciążonych połączeń śrubowych, jak np. śruby dwustronne, łożyska walcowe i kulkowe - trudny demontaż

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (w stanie płynnym):

 • charakterystyka chemiczna: metakrylan, żywica anaerobowa
 • kolor: zielony fluorescencyjnyFarbe
 • lepkosć: 400 - 700 mPa·s: 25 °C Brookfield LV Spindel 62; 30 U/min
 • gęstość: 1,07 - 1,11 g/ml, 25 °C
 • maksymalna średnica gwintu: M 20
 • temperatura zapłonu : > 100 °C
 • temperatura pracy: optymalnie przy 23 °C
 • magazynowanie: magazynować w suchym i chłodnym pomieszczeniu
 • przydatność do użycia : 12 miesięcy przy optymalnej temperaturze +23 °C.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (w stanie utwardzonym):

 • wytrzymałość dotykowa : po: 5 - 10 minutach
 • wytrzymałość funkcjonalna : po 3 - 6 godzinach
 • wytrzymałość końcowa: po :12 - 24 godzinach
 • moment luzujący: 30 - 50 Nm
 • moment odkręcający: 30 - 50 Nm
 • odporność temperaturowa:od -55 °C do +150 °C