Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe dopuszczają bardzo małą niewspółosiowość wału i oprawy. Większość serii jednorzędowych łożysk stożkowych jest wykonana w zakresie d = 15 ÷ 110 mm, a lżejsze odmiany do 300 mm. Zasadniczo zdolność łożyska do przenoszenia obciążeń osiowych jest w dużym stopniu zależna od kąta działania, który odpowiada kątowi bieżni pierścienia zewnętrznego. Im ten kąt jest większy, tym większa jest obciążalność osiowa łożyska. Łożyska stożkowe są na ogół rozłączne, to znaczy pierścień wewnętrzny z zestawem wałeczków, tworzący jedną całość, może być zabudowany niezależnie od pierścienia zewnętrznego.

Łożyska stożkowe mogą przejmować obciążenie osiowe tylko w jednym kierunku, dlatego wymagane jest zastosowanie drugiego, przeciwnie ustawionego łożyska stożkowego w celu zapewnienia prowadzenia w przeciwnym kierunku.

łożyska dwurzędowe i czterorzędowe przeznaczone są one do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych z jednoczesnym osiowym ustaleniem wału, przy stosunkowo małej średnicy zewnętrznej łożyska. Ze względu na symetryczną budowę pozbawione są one reakcji osiowej.

Oznaczenia łożysk stożkowych:

302..

303..

319..

320..

322..

323..

330..

331..

332..