PAS TRANSPORTOWY 25 mm / 6 mb

Pas transportowy składa się z napinacza o długości 0,50 m oraz z pasa o długości 5,50 m.

LC (lashing capacity) to inaczej zdolność mocowania. Parametr ten zależy od sposobu mocowania ładunku. Aczkolwiek na metce podawana jest tylko jedna wartość, dla mocowania w układzie prostym. 100 daN oznacza, że w przypadku mocowania w układzie prostym ładunek nie powinien ważyć więcej niż 100 kg.

Częściej stosowaną metodą mocowania jest przez opasanie (LC jest zawsze dwa razy większe niż dla mocowania w układzie prostym). Za pomocą tego pasa można zabezpieczyć ładunek poprzez opasanie o masie 200 kg.

STF (standard tension force) – nominalna siła napięcia, czyli siła z jaką ładunek zostanie dociśnięty do podłoża. 75 daN = 75 kg.

SHF (standard hand force) - siła z jaką można działać na ramię napinacza. 50 daN = 50 kg. Jest to standardowa wartość. Działanie na rączkę napinacza większą siłą może spowodować jego zniszczenie. Dlatego nie wolno napinać pas stosując rury czy przedłużki, które wydłużają ramię napinające, a przez co i działają większą siłą na mechanizm.